Yoğun Saç Ekimi

Saç dökülmesi problemi olmayan bir kişide ırklara göre farklılık göstermekle birlikte cm2 de 70 - 100 foliküler ünite (saç teli) bulunur. Bu sayılarda %50 ve daha üzerinde bir saç kaybı, kişinin saçlarında gözle görülür şekilde seyrelme oluşturur. Saç ekimi ile tamamen saçsız bir alanda cm2 de 50 saç teli ve üzerinde bir saç ekimi gerçekleştirilirse o bölgede güzel bir yoğunluk sağlanmış olur. cm2 ye 30 - 40 greft arası (66 - 88 saç teli) saç ekimi yapıldığında, bu dense packing (yoğun ekim) olarak adlandırılır.

Saç ekimi yapılacak bölgenin genişliği ve verici bölge (donor saha) saç sıklığı yeterli ise tüm saçsız alana eşit dağılımlı yoğun saç ekimi (dense packing) yapmak mümkündür. Buna işleminizi yapacak olan doktorunuzun sizi muayene ederek karar vermesi gerekir. Saç telinizin kalınlığı (ince, normal, kalın), düz, kıvırcık veya hafif dalgalı olması yoğun ekim şeklinde planlamayı değiştirebilir. Eğer ince ve düz saç teline sahipseniz cm2 ye daha yüksek oranlarda bir ekim yapılırsa yoğun bir saç görünümüne kavuşabilirsiniz.

Kalın, hafif dalgalı veya kıvırcık saç teline sahipseniz cm2 ye daha az sayıda bir ekim yapılsa dahi sizi memnun edecek bir görüntüye kavuşabilirsiniz. Yoğun saç ekimi yapılabilmesi için ince greftlere ve ince kanalların açılmasına ihtiyaç vardır. Bunun içinde donör sahadan alınacak greftlerin ince punchlarla toplanması gerekir. Ekim yapılacak alanda açılacak kanalların da ince slitlerle açılması gerekir. Böylece birim alana daha sık ve çok sayıda kanal açılabilir. Kalın slitlerle sık kanal açmak, dokudaki zedelenmeyi arttırarak nekroz riskine neden olur. Bu sebeplerden dolayı kalın slitlerle birim alana sık kanal açılmamalıdır.