Yara İzi Revizyonu

Skarlar kaza, yaralanma, ameliyat, cilt enfeksiyonları, yanık veya farklı nedenlerle oluşan cilt yaralarının iyileşirken belli bir izle iyileşmesidir.İyileşme sürecinde saç folikülleri zarar görerek beslenme bozukluğu ile birlikte saçsız bölgeler oluşturur.

Yaraların oluş şekli (donör sahada yatay yada dikey), yara derinliği, enfeksiyon varlığı, yara iyileşmesi yara izi oluşmasını etkileyen faktörlerdir. Büyük ve derin yaralar daha fazla iz bırakmaya meyillidir. Her türlü tekniğe rağmen bazı insanlarda kabarık izler kalmasın nedeni genetik olarak meyilli olmasıdır.

Bazı scarlar ufak olup gizlemesi kolay ,pek görünmezken bazıları ise büyük ve fark edilebilir olur.Bu durumda skar revizyonu ile skar oluşmuş bölgeye saç ekimi ile skarlar  kısmen veya tamamen kamufle edilir.Saç ekiminden oluşan skarlar Fut yöntemiyle alınan doku parçası ,ameliyat sonrası stample(zımba) kullanımı veya eski Fue yönteminde  iri punch kullanımı sonucunda oluşur.Aynı zamanda cildin aşırı elastikiyeti skarların genişlemesine yol açar.

Skar revizyonu bu oluşan skarın görüntüsünü ortadan kaldırmak için skarın üzerine yapılan saç ekimi işlemidir.Bu bir kamuflaj yöntemi olup bazı durumlarda seyreklikler azda olsa fark edilebilir.Skar oluşmuş doku sertleşmiş, cilt altı dolaşımı olması gerektiği gibi olmayan bir bölge olup ekilen yeni saçların beslenmesi normal dokulara göre daha zordur. Fue yöntemi skar revizyonu için önde gelen methodlar arasındadır.Skar revizyonu için kullanılacak greft sayısı skarın uzunluğu ve genişliğine göre değişmektedir.