FUE Saç Ekimi Tekniği

Saç cerrahisindeki gelişmelere paralel olarak 2006 senesinden itibaren ülkemizde hızla FUE yöntemine geçiş gerçekleşmiştir. FUE saç ekimi yönteminin ülkemize gelmesiyle beraber  biz de bu yöntemi kullanmaya başladık. Zaman içerisinde FUT tekniğinden FUE tekniğine kademeli geçiş yaptık ve FUT tekniğinin tercih edilmemesi sebebiyle artık bu yöntemi uygulamıyoruz.

FUE tekniği donör saha dediğimiz her iki kulak üstü ile iki kulak arası saçlı bölgeden saç köklerinizin 0,7 - 0,9 mm çapında silindirik mikro uçlarla tek tek çıkarılması işlemidir. Bu çıkarma işlemi manuel punch veya mikromotor denilen cihazlarla yapılır. Çıkarılan saç ünitelerine greft denir. 1 greft 1’li, 2’li veya 3’lü saç hücreleri içerebilir. FUE saç ekimi tekniği lokal anestezi altında yapılan küçük bir işlemdir. İşlemin başlangıcında yapılan birkaç ince iğne acısı dışında hasta başka acı hissetmez. Uyuşma çok hızlı başlar. İşlem sırasında bilinciniz açık olduğu için doktor ve ekiple sohbet edebilirsiniz.


Donör saha dediğimiz saçların toplanacağı bölgedeki saçların sıklığı ve kişinin ihtiyacına göre 1 seansta 2000 - 5000 greftlik (4600 - 11500 saç teli) transferi gerçekleştirmek mümkündür. Yüksek greft sayılarında yapılacak seansı 2 güne bölerek yapmak daha mantıklıdır. Doktorunuz saç teli kalınlığınıza ve ihtiyaç olan bölgenize göre kaç grefte ihtiyacınız olduğunu ancak sizi yakından görerek karar verebilir. FUE saç ekimi tekniği her nekadar izsiz bir operasyon denilse de donör saha dediğimiz bölgede çapı 1 mm den küçük saçsız alanlar veya noktasal beyaz izler oluşabilir. Bu noktalar çevresindeki diğer saçlar uzadığında hiçbir şekilde görünmezler, bu nedenle FUE saç ekimi işlemi izsiz olarak kabul edilir. 

Operasyonda manuel punch mı yoksa mikromotor punch mı kullanıyorsunuz? Hangisi daha zararsız?
Bu gibi sorularla çok sık karşılaşmaktayız. FUE tekniğinin ilk uygulandığı yıllarda operasyonlar manuel punch ile gerçekleştiriliyordu. Bir günde alınabilecek greft sayısı çok kısıtlıydı (1000 - 1500 greft). Saç ekimi yaptıracak kişinin yüksek sayılara ihtiyacı varsa bu günlerce sürebilecek operasyon süresi demekti. Bu durum bizlere ve hastalara yüksek maliyet olarak yansımaktaydı. Sonraki yıllarda mikromotor punchlarla alım yapılmaya başlandı ve bir günde manuel punch'a oranla daha fazla greft sayılarına ulaşarak hem operasyon süresi kısaltılmış hem de operasyon maliyetleri düşürülmüş oldu.

 


Mikromotor, usta ellerde, düşük devir hızında, ince uçlarla, dokuya uygun açı ve derinlikte girilerek yapılırsa donör sahada herhangi bir iz oluşmaz. Mikromotorun bilinçsiz bir şekilde yüksek devir hızlarında, kalın punchlarla kullanımı donör sahadaki travmanın artmasına ve daha büyük izlerin oluşmasına sebep olabilir. Özetle söylemek gerekirse usta ellerde mükemmele yakın sonuçlara ulaşılabilinir. Biz bu iki yöntem tercihini hastalarımıza bırakıyoruz. Bugün FUE saç ekiminde hala manuel punch kullanan kliniklerin çoğunun yakın bir gelecekte mikromotor punch kullanacağını düşünüyoruz.